Hestens tænder er hypsodonte

En voksen hest har mellem 36 og 40 tænder. 20-25% af hopperne har hingstetænder, men de er som regel mindre eller delvist skjulte. Med undtagelse af hingstetænder og ulvetænder, er hestens tænder ”hypsodonte”. Det vil sige at de forskydes ind i mundhulen. De vokser altså ikke, men forskydes og slides dermed med 2 til 4 mm om året. Hestetænders opbygning er markant forskellig fra f.eks. vores tænder. På mennesket er den yderste del af tanden opbygget af emalje, mens emaljen på hesten er dækket af dentin og cement. Emaljen er foldet og er den del af tandens riveflade der maler foderet. Emaljen er også den del af tanden der danner spidser, som hesten også har brug for når den maler sit foder.

Overkæben er ca 30% bredere end underkæben hos hesten. Tyggefladerne på kindtænderne er ikke vandrette, men vinklet ca. 10-15%. Dette betyder at hesten ikke tygger op og ned eller direkte fra side til side, men at underkæben bevæger sig i et ellipseformet mønster.

 

Bedøvelse

Til en grundig tandbehandling hører bedøvelse af hesten. Det er der flere grunde til:

  • Det mindsker stress i forbindelse med håndteringen af hesten
  • Giver et roligere og grundigere arbejde
  • Sikkerhed for både ejer og dyrlæge
  • Mulighed for at vise og forklare ejer

Det tager typisk 10 min. før bedøvelsen virker godt og hesten er ved at være klar til behandlingen. De fleste heste begynder at blive friske ½ – 1time efter behandlingen. Da bedøvelsen nedsætter fordøjelsen, er det vigtigt ikke at fodre hesten før efter et par timer efter behandlingen, og skal den have kraftfoder bør man vente 4-5 timer og halvere fodermængden.

 

Tandbehandling

Først vurderer jeg hestens fortænder. Selvom hesten ikke er gammel, ser jeg efter tegn på EOTRH (fortandssygdom, som kan være meget smertefuld). Hesten får lagt et mundspekulum på. Herefter skylles mundhulen ren og man kan vurdere tandstilling samt eventuelle sår på bløddele. Det er vigtigt at man ikke bare ukritisk fjerner spidser. Mange har gennem tiden lært at spidser er noget der skal fjernes, men faktisk bruger hesten spidserne til noget. I stedet for at fjerne spidser, der hvor der er sår, bør dyrlægen grundigt vurdere om såret kommer fordi der er noget i vejen, lige præcis i det område. Der er som regel en årsag til at man finder sår, for langt de fleste heste med spidser har nemlig ikke sår efter spidser. Herefter korrigeres eventuelle tandstillingsfejl. Hingstetænder vurdere og der fjernes tandsten. Til sidst laves eventuelle korrektioner på fortænderne.